Dar viena ženkli vaga Alantos krašto kultūros istorijoje
2017 m. vasario 01, Trečiadienis

Active ImageLaimutė Pacevičienė

Neatsitiktinai Alanta minima, kaip kultūros meka, kurioje nestinga kultūrinių renginių, parodų, koncertų, žinomų atlikėjų (ne tik iš Lietuvos) apsilankymų. Todėl niekas labai ir nenustebo, kai pernai Alanta buvo Aukštaitijos mažoji sostinė.

Dabar jau drąsiai galima teigti, jog alantiškiai, veikdami drauge ir išvien, renginių gausa ir įvairiapusiškumu šį garbingą vardą (ir įpareigojimą) sėkmingai įvykdė.

Active Image

Sausio 25 dieną Alantos dvare įvyko neįprasta, garbinga šventė – Alantos – mažosios Lietuvos kultūros sostinės Utenos regionui, baigiamasis susiėjimas (padėkos vakaras)- uždarymas. Visus praėjusius metus, garbingai pateisindami Utenos regiono mažosios kultūros sostinės vardą, Alantos krašto bendruomenės, su nuoširdžiu entuziazmu, kūrybiškumu, atsidavę visa širdimi, kaip grūdą po grūdo kiekvieną gerą darbą bėrė į lūkesčių ir planų pilną kultūros aruodą. Tie grūdai buvo sėjami į gerai išdirbtą, išpuoselėtą Alantos krašto tradicijų ir papročių bei naujų idėjų dirvą ir užaugino brandų derlių. Per praėjusius metus įvyko net 23 renginiai ir 7 išvykos.

Po nuostabios kanklių muzikos šventės, kurią dovanojo Molėtų menų mokyklos kolektyvas, vedančioji V. Saugūnienė pakvietė visus prisiminti tų renginių bei išvykų akimirkas, užfiksuotas video metraštyje.

Active Image

Alantos seniūnas A.Užubalis dėkojo visiems artimesniems ir tolimesniems draugams, padėjusiems įgyvendinti kultūrinius renginių planus. Padėkomis ir atminimo dovanėlėmis buvo apdovanoti: Molėtų rajono savivaldybės meras S.Žvinys, Molėtų kultūros centro direktorė I.Narušienė, meno vadovė A.Ališkevičiūtė, meno vadovė L.Ožekauskienė, Alantos gimnazijos direktorė D.Skebienė, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos direktorius V.Pusvaškis, Alantos bendruomenės pirmininkė R.Gecevičienė, Naujasodžio bendruomenės pirmininkė S. Baušienė, Naujasodžio bendruomenės narė, mokyt. L.Pacevičienė, UAB Alantos agroservisas direktorius V.Sabaliauskas, UAB „Naisių vasara“ direktorė, visų mažųjų Lietuvos kultūros sostinių koordinatorė Živilė Medeikšienė.

Active Image

Active Image

Active Image

Šventės vedėja taip pat nuoširdžiai padėkojo prisidėjusiems prie Alantos mažosios Lietuvos kultūros sostinės projekto įgyvendinimo: iniciatyvinės grupės nariams, už puikias idėjas, pagalbą bei šiltą bendradarbiavimą, Alantos parapijos klebonui kun. Sigitui už parapijiečių sielovadą, aktyviam Alantos jaunimui, kuris suka galvas, kaip prasmingai praleisti laisvalaikį, darbščiosioms vainikų pynėjoms, istorinių faktų žinovams ir saugotojams, Naujasodžio ir Alantos bendruomenių tinklalapių administratoriams, sportinių veiklų entuziastams, įvairiais gebėjimais pasižymintiems technikos žinovams, puikių ir gardžių vaišių šeimininkėms, renginių dekoratoriams, laužų ruošėjams, mūsų gražios aplinkos tvarkytojams bei visiems tiems, kurie negailėjo savo laisvalaikio ir mažais, bet labai svarbiais darbais, augindami brandų kultūros derlių. Buvo padėkota ir žiniasklaidos atstovams: ir žiniasklaidos atstovams – laikraščių „Molėtų Vilnis“ ir „Molėtų Žinios“ kolektyvams už kultūrinių renginių sklaidą mūsų rajone.

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Kokia gi šventė be garbingų svečių pasisakymų? Kalbėdamas Molėtų rajono savivaldybės meras S.Žvinys pabrėžė ir pažadėjo, kad Alanta iš tiesų užaugino gražų kultūros medį, kuris bus puoselėjamas ir toliau.

Savo pasisakymuose Ignalinos savivaldybės meras H.Šiaudinis ir Palūšės bendruomenės pirmininkas A.Gaidelis be linkėjimų Alantai, prisipažino, kad Palūšei teko nelengva, bet garbinga misija – 2017 metais nešti mažosios Lietuvos kultūros sostinės vėliavą ir pateisinti jos vardą. Visi buvo pakviesti atvykti vasario 4 d. į įvyksiantį naujos mažosios kultūros sostinės atidarymą. Svečiai buvo apdovanoti simboline dovana – mūsų darbščiosios kepėjos L.Gelažanskienės su meile iškeptu duonos kepalu ir atminimo dovanėle. Ignaliniečiai neliko skolingi ir mums padovanojo gražų muzikinį kūrinį, kurį atliko Palūšės „auksinis balsas“. Gražių sveikinimo žodžių bei palinkėjimų sulaukėme ir iš kitų svečių. Šventę vainikavo Molėtų menų mokyklos mokinių ir pedagogų koncertas. Mums dainavo ir grojo alantiškiai bei jų draugai. Juk bevertis būtų visas mūsų triūsas, visas kultūrinis derlius, jei jo vaisių neperduotume jaunajai kartai – juk vardan jos mes ir dirbame. Šie jauni žmonės toliau savitai puoselės kultūros, meno, tradicijų daigus ir perduos ateities kartoms.

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

...O vakarui baigiantis, ragaudami šventinį tortą, galėjome pabendrauti, padiskutuoti kultūros klausimais. Nuo mūsų – mažų miestelių bendruomenių – priklauso ir visų mūsų ateitis. Kokią ją susikursime – kultūringą, dvasišką, gražią, be smurto apraiškų – tokią ir turėsime. Už gražią šventę, šiltą, betarpišką vakaro atmosferą esame dėkingi šventės vedėjai, Alantos - mažosios Lietuvos kultūros sostinės koordinatorei V. Saugūnienei ir visiems jos organizatoriams.

Active Image

Active Image