Po piligriminių kelionių Dievo tarno Teofiliaus gyventais takais...
2017 m. sausio 19, Ketvirtadienis

Active ImageKernavės parapijos Gyvojo Rožinio draugijos ir  Teofiliaus Matulionio maldos būrelio narės pernai vasarą lankėsi Alantoje. . Teofiliaus maldos būrelis susikūrė Dievo tarnui Teofiliui altoriaus garbei išmelsti, kitaip mes save pasivadinome „Matulionio komanda“. O kodėl mes taip save įvardinome? .     Matyt mūsų širdys jautė, kad jau ne už kalnų tas laikas, kai  švęsime paskelbimo palaimintuoju iškilmę... Ši žinia  ras atgarsį ir jūsų  bažnyčioje ir neliksite nuošaly šios iškilmės, juk tai garbingojo Matulionio Krikšto vieta.

Aplankėme Kudoriškes – garbingojo Teofiliaus gimtinę, į Alantos, bendruomenę nešėme žinią apie Teofilių. Pranešimą apie arkivyskupo gyvenimą skaitė Kristaus Karaliaus Diakonių kongregacijos sesutė Felicija Grybaitė. Pranešimas buvo palydėtas vaizdine medžiaga iš mūsų piligriminių kelionių Dievo tarno Teofiliaus Matulionio gyventais takais. Dalyvavome šv. Mišių aukoje, aplankėme arkivyskupo motulės Onos kapą ir pabendravome prie arbatos puodelio su Alantos šv. Apaštalo Jokūbo parapijos klebonu Sigitu Sudentu bei parapijiečiais. 

Active Image
Prie motinos kapo

Active Image
Alantos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos gyvojo rožinio vadovė I. Zimkienė ir carito vadovė D. Sabalinkienė susitikime su Kernavės piligrimais

Active Image
Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos vadovė Jolanta Celiešienė (su gėlėmis)

Active Image
Parapijiete Irena Šereliene prie arkivyskupo T. Matulionio  paveikslo, atvežto  Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės  piligrimų į Alantos šv. Apaštalo Jokūbo  bažnyčią

Active Image
Išlydimos Kernavės parapijos Gyvojo Rožinio draugijos  ir Teofiliaus komandos“ narės

 „Matulionio komanda“ narė, kongregacijos sesuo Irena Valaitytė