Ar atvėrei širdį, ar esi vertas Gailestingojo Jėzaus malonės ?
2016 m. lapkričio 10, Ketvirtadienis

Active ImageKad visi patirtume neišsakomą gailestingumo džiaugsmą, Alantos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos klebonas Sigitas Sudentas, kartu su patarnautojais ir choristais, pagerbimui nešė Gailestingojo Jėzaus paveikslą į parapijos bendruomenes. Iš kaimo į kaimą, lydimas poterių, maldų ir giesmių, Jis ateina ir pas tave.

 Sutikti Jėzų-tai patirti Jo meilę, kuri parodo kelią į tikrąjį gyvenimo džiaugsmą. Jos veikiami parapijiečiai nuolankiai dėkojo Jėzui už suteiktą viltį, tikėjimą, stiprybę. Susitikimuose su parapijiečiais klebonas priminė „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista.“ (Lk 6, 36–37).


Juotiškių, Svobiškio, Juozapavos, Šilinkos, Piešiškių kaimų parapijiečiai Gailestingajį Jėzų sutiko Dalios ir Vytauto Sabalinkų sodyboje

Active Image

Active Image

Girsteitiškio bendruomenė Gailestingajį Jėzų garbino Aluntos švento Jokūbo parapijos Garbės parapijietės Marijos Apanavičienės namuose ( žiūr. 2pav.)

Active Image

Active Image

Gausiai ir pagarbiai, Naujasodžio kaimo tikintieji, Alantos dvaro rūmuose maldoje sutiko Gailestingąjį Jėzų.

Active Image

Active Image

Active Image

Gailestingasis Jėzus aplankė Alantos miestelio, Gaigalų, Pakryžės, Karalinavos, Adomiškėlio, Žygeliškių, Laičių kaimų parapijiečius.
Aplankytų bendruomenių tikintieji sekmadienio šventose Mišiose, meldėsi už savų šeimų gyvuosius ir mirusiuosius.

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image


Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais Jubiliejiniais Gailestingumo metais, gegužės, birželio, spalio mėnesiais, Laičiuose, Girsteitiškyje, Naujasodyje, gyvojo rožinio narių vadovaujami, meldėsi bendruomenių tikintieji. Čia susirinkdavo ne tik suaugusieji, bet ir vaikai, ypač tie, kurie ruošiasi priimti Pirmąją Komuniją, Sutvirtinimo Sakramentą. Tai senai susiklosčiusi bendros maldos tradicija, kurioje dalyvauja ir parapijos klebonas.


Alantos šv. Jokūbo bažnyčioje tikintieji rugpjūčio 20-21 d. adoracijos tyloje ir maldoje garbino Jėzų Kristų Švenčiausiame Sakramente .


Parapijiečiai, kaip Dievo dovaną, maloningai priėmė Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo apsilankymą Alantos bažnyčioje. Vyskupas dar kartą pabrėžė ingrese pasakytą mintį „Malonė Jums ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus...

Ypatingaisiais gailestingumo metais popiežius primena, kad Dievas niekada nepavargsta atleisti.“

Gyvojo rožinio draugijos vadovė Ina Zimkienė