Informacija žemdirbiams
2015 m. rugpjūčio 30, Sekmadienis

Active ImageInformuojame, kad pareiškėjai, deklaruojantys daugiau nei 15 ha ariamosios žemės, privalo mažiausiai 5 proc. ariamosios žemės skirti ekologiniu atžvilgiu svarbiai vietovei (EASV).

Pareiškėjui nereikia dalį ariamosios žemės skirti EASV, jei daugiau nei 75 proc. deklaruojamos ariamosios žemės sudaro ganyklos ir pievos iki 5 m., pūdymas, azotą kaupiantys augalai, taip pat šių naudmenų derinys, o likusios ariamosios žemės plotas yra ne didesnis kaip 30 ha.

Atkreipiame dėmesį, kad Žemės ūkio ministerija informavo Europos Komisiją apie sprendimą nuo 2016 m. papildyti esamą deklaruotinų EASV elementų sąrašą (pūdymas ir azotą kaupiantys augalai) naujais elementais, kuriuos bus galima deklaruoti priklausomai paraiškų teikimo metu.

2016 m. paraiškų teikimo metu bus galima deklaruoti esamus ir šiuos naujus EASV elementus: tarpinius ir žaliosios dangos pasėlius (įsėlinius žolinius augalus bei posėlinius augalų mišinius), trumpos rotacijos želdinius, laukų paribius (nuo 1 iki 20 metrų pločio), tvenkinius arba kūdras (iki 0,1 ha), medžių grupes (iki 0,3 ha), griovius (iki 6 m pločio).

Pažymėtina, kad EASV elementai (laukų paribiai, tvenkiniai ir kūdros, medžių grupės, grioviai) turės būti arba visiškai apsupti ariamosios žemės, arba ribotis su ja, t. y. būti nutolę nuo ariamosios žemės ne daugiau kaip 5 metrus. Tarpiniai posėliniai augalai atitiks reikalavimus tik tuo atveju, jei bus auginami po kaupiamųjų augalų derliaus nuėmimo.

Primename, kad Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) galite pažymėti medžių grupes, medžių eiles, griovius ir tvenkinius arba kūdras. Pažymėti kraštovaizdžio elementai bus tikrinami ir įtraukti į EASV sluoksnį, o ateinančių metų paraiškų teikimo metu galėsite juos deklaruoti.

Prašome Jūsų žymėti tik esamus, nekintančius EASV elementus.

Pareiškėjai gali prisijungti prie PPIS per Elektroninius valdžios vartus https://www.epaslaugos.lt/portal/service/163/46?searchId=00670e1c-8705-4e48-8e81-78584ab22a48

EASV kraštovaizdžių elementų žymėjimo atmintinę galėsite rasti PPIS meniu juostos pasirinkime „Kraštovaizdžio elementų žymėjimas“.

Prašome Jūsų pagal galimybes pasidalinti šia informacija (interneto tinklapiuose, socialiniuose tinkluose ir pan.).

Pagarbiai,
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Geografinių informacinių sistemų skyrius