Tikslas ne visada pateisina priemones
2012 m. birželio 27, Trečiadienis

Active ImageŠarūnas PREIKŠAS

Apie Susisiekimo ministerijos bandomą prastumti įstatymą, įpareigosiantį policijos pareigūnus keliuose tikrinti transporto priemonių techninę būklę ir, aptikus pažeidimų, anuliuoti galiojančios techninės apžiūros dokumentus, girdėjo kiekvienas kalbintas pašnekovas. Kiekvienas turi savo nuomonę ir komentuoja savaip.

Baudžia ir be naujo įstatymo, tapti autošaltkalviais netrokšta

Paulius Lasys, Utenos apskrities VPK Anykščių RPK Viešosios policijos vyresnysis patrulis:

Active Image

„Nežinau, ar toks įstatymas reikalingas. Mes ir be jo vizualiai tikriname. Policijos pareigūnas gali patikrinti tik paviršutiniškai: ar dega lemputės, ar neplikos padangos ir automobilio išvaizdą. Nei stabdžių, nei pakabos gatvėje patikrinti negalime. Jei kažkas neatitinka, surašome protokolus, įspėjame, patariame vairuotojams neatidėliojant pašalinti pastebėtus trūkumus. Kad atimtume techninės apžiūros talonus, manau, yra nereikalingas dalykas. Bet, kaip valdžia nuspręs, kaip lieps, taip ir dirbsime“.


Kęstutis Mikalauskas, Utenos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato (VPK) viršininko pavaduotojas:

Active Image

„Vertinu nevienareikšmiškai. Policijos pareigūnai ir dabar vizualiai tikrina sustabdytas transporto priemones. Aptikę akivaizdžiai matomus pažeidimus, tokius, kaip netvarkingi, taisyklių neatitinkantys žibintai, padangos mažesnio, negu leidžiama eksploatuoti, gylio protektoriumi, skilęs priekinis automobilio stiklas ir kt., surašo administracinės teisės pažeidimo protokolus. Taip netvarkingų transporto priemonių savininkai ar valdytojai yra traukiami atsakomybėn ir baudžiami. Gal ir nieko būtų, jei už kokį kriokiantį duslintuvą, kitus vizualiai matomus pažeidimus galėtume bausti griežčiau, anuliuoti techninę apžiūrą. Nesu už tai, kad policijos pareigūnai būtų paverčiami šaltkalviais, landžiotų po kapotu prie variklio, matuotų jo išmetamo CO sudėtį, voliotųsi, tikrintų šarnyrų, vairo traukių laisvumą ir panašiai“.

Idėja priimtina, pavestas funkcijas vykdys

Rimantas Čepulis, Utenos VPK Anykščių RPK viršininkas:

Active Image

„Policijos pareiga yra teisinėmis priemonėmis užtikrinti tinkamą įstatymų vykdymą. Jei bus toks įstatymas, policija privalės užtikrinti jo įgyvendinimą. Apie įstatymo vykdymą ar numatomas problemas dar anksti kalbėti, nes sudėtinga iš anksto numatyti visus niuansus. Pati idėja, kad mūsų keliais važinėtų tik techniškai tvarkingi automobiliai, kas didina eismo dalyvių saugumą, yra priimtina. Nors ir dabar policijos pareigūnai pastebėję automobilį, akivaizdžiai neatitinkantį elementarių reikalavimų, sudrausmina, įspėja vairuotoją. Kol nėra tokio įstatymo, kuriuo apibrėžiamos projekte minimos funkcijos, apie jų užtikrinimą sunku ką pasakyti. Bus įstatymo įgyvendinimo aktai, kuriais vadovaudamiesi pareigūnai ir vykdys jiems pavestas funkcijas. Ar tai suteiks pareigūnams daugiau galių ar juos, kaip sakote, žemins? Galiu tik pasikartoti, jog įsigaliojus įstatymui, policija privalės užtikrinti jo vykdymą. Bus dar viena funkcija, kurios negalima traktuoti, kaip suteiksiančios tam tikrų galių ar, juo labiau, žeminančios. Tai yra dar viena priemonė, įgalinanti žmones atkreipti dėmesį į eismo saugumą. Tiesiog žmogiškai norisi palinkėti, kad, sėsdami prie vairo, gyventojai įsitikintų savo transporto priemonės saugumu, jaustų atsakomybę ne vien už save, bet ir už kitus eismo dalyvius“.

Rankovių nesiraitos, po kapotu ir automobiliu nelįs

Algis Masevičius, Utenos VPK Molėtų RPK viršininkas:

Active Image

„Girdėjau, esu už tokio įstatymo atsiradimą. Per dvejus metus tarp techninių apžiūrų automobiliai nusidėvi, pablogėja jų techninė būklė. Mes ir dabar kontroliuojame, tik neturime teisinės galimybės paimti, anuliuoti techninės apžiūros talonų. Ne paslaptis, kad žmonės savo transporto priemones susitvarko tik tam momentui, kad praeitų techapžiūrą. Ne tik gesintuvus, vaistinėles, bet kartais ir ratus, žibintus pasiskolina. Teko girdėti, kad net kai kurie autoservisai klausia, normaliai remontuoti ar tik technikinei ruošti. Kai tik apžiūrai, tai ir daro tam momentui: iš pigiausių, neaiškios kokybės detalių. Kuo mums suteikiama daugiau galimybių vykdyti kontrolę, tuo, manau, yra geriau. Nežinau, ką konkrečiai turėsime daryti. Tikriausiai bus išaiškinimai, poįstatyminiai aktai, susiformuos bendra praktika, kaip ir su smurtu artimoje aplinkoje buvo. Nemanau, kad kelyje pareigūnas atiminės technikinės apžiūros talonus. Tikriausiai vairuotojui bus liepiama atvykti pas kelių policijos viršininką ar kitą spręsti kompetentingą specialistą ir bus sprendžiama, anuliuoti taloną ar ne. Pažeidimai turi būti labai akivaizdūs – išgriuvęs, kreivai stovintis ratas, labai dūmija variklis ir panašiai. Ne tik mes, bet ir teismai formuos praktiką. Pamatysime, ar jie tikės pareigūnu, ar reikalaus ekspertų, specialistų išvadų. Policijos pareigūnas juk nesiraitos rankovių ir kelyje nelįs po kapotu prie variklio, nenustatys, ko jis dūmija, kokia yra jo išmetamų dujų sudėtis ir koncentracija, nelįs po automobiliu, kad sužinotų, kodėl parpia duslintuvas. Bus ir kitų problemų. Ar kaimo kelyje sustabdę žmogų, varysime jį dešimtis kilometrų į rajono centre esantį techapžiūrų centrą, kur eilės kilometrinės? Bus skundų. Teismas klaus, ar kompetentingas specialistas nustatė gedimą, reikalavimų neatitikimą. Galima atsidurti kvailio vietoje ir net patirti nuostolių, jei teks dengti vairuotojo išlaidas nuvykimui ir už pakartotinę techapžiūrą, jei jis teismui pristatys pažymą, kad automobilis iki sustabdymo ir po jo buvo techniškai tvarkingas. Žinoma, didesnė kontrolė tik padėtų stiprinti eismo saugumą, išeliminuoti kledarus iš kelių. Ir mes nebūtume tokie bejėgiai kaip dabar, kada kriokiančio ar dūmijančio automobilio vairuotoją galime tik įspėti, prašyti pašalinti gedimus ir, jei jis turi galiojantį techninės apžiūros taloną, ... leisti jam toliau eksploatuoti techniškai netvarkingą automobilį“.

Įžvelgia nepasitikėjimą Techninių apžiūrų įmonėmis

Stasys Dieninis, Valstybinės įmonės „Regitra“ Utenos filialo viršininkas, iki tol dirbęs Utenos rajono kelių policijos viršininku:

Active Image

„Įstatymas gimsta dėl kažkokių argumentuotų priežasčių. Jame matosi kaip ir savotiškas nepasitikėjimas Techninių apžiūrų centrais, apžiūras atliekančiomis įmonėmis. Matau, kaip kaimynystėje jie griežtai tvarkosi, nemanau, kad sąmoningai kažką negero darytų. Jų kontrolieriai gal kartais ne viską sužiūri. Neklysta tik tie, kurie nieko nedaro. Per dvejus metus, kol galioja apžiūros talonas, visko nutinka. Automobilis ir po kelių dienų gali sugesti. Negi dėl to reikėtų kaltinti techninės apžiūros kontrolierius? Manau, kad įstatymas ir automobilių savininkus paskatintų pasitempti, rūpestingiau prižiūrėti savo transporto priemones. Pritariu viskam, kas stiprina eismo saugumą“.

Apžiūras turi vykdyti kompetentingi specialistai ir su sertifikuotais prietaisais

Jonas Slapšinskas, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius:

Active Image

„Viešoji tvarka, eismo saugumas yra viena iš savivaldybės funkcijų. Glaudžiai dirbame kartu su policija, nusistovėjo geri darbiniai santykiai. Kartu vykdome įvairias priemones, prevencines programas. Nelabai įsivaizduoju, kaip kelyje jie galėtų atlikti transporto priemonės techninę apžiūrą. Kai nuvažiuoju į techninės apžiūros centrą, matau, kad apžiūrą vykdo savo srityse kompetentingi, kvalifikuoti specialistai. Žmogiškasis faktorius sudaro gal tik kokius 10 proc. Pagrindinai transporto priemonės techninę būklę rodo sudėtingi, reikiamai sertifikuoti prietaisai ir kiti įvairūs testuojantys mechanizmai. Keliuose patruliai tokių neturi ir nemanau, kad turės. Techninės apžiūros atlikimui būtina kompetencija, specialios žinios. Tiesiog nežinau, kaip tokį įstatymą reikėtų komentuoti. Bet, jei jis atsiras, turėsime kažkaip vykdyti“.

Be būtinos įrangos misija (ne)įmanoma

Saulius Bugaila, Utenos apskrities VPK Molėtų RPK Viešosios policijos skyriaus viršininkas:

Active Image

„Policijai primetama nauja funkcija. Jeigu yra techninių apžiūrų stotys, kelių transporto inspekcija, tai tegu jos ir sprendžia, ar anuliuoti technines apžiūras. Suprantu, kad per dvejus metus iki kitos apžiūros automobilį galima taip suvaryti, kad, liaudiškai sakant, jis tikrai nebus techniškai tvarkingas. Ar mes esame specializuoti? Juk ne mechanikai esame, mokslų nebaigę, kad galėtume nustatyti ar kokia detalė kliba, ar ji ir turi taip judėti. Reikėtų mums ir kažkokių specialių aparatų. Ar juos duos, kad perpatikrintume mašiną? Ir ar mums to reikia? Gal reikėtų, kad mes pasiųstume pakartotinei apžiūrai į jų atlikimo centrą? Kaip mes galime patikrinti, kai neturime aparatūros. Nei parpiančio duslintuvo decibelų, nei žibintų šviesos srauto stiprumo ir ar teisingai jie sureguliuoti neturime kuo pamatuoti. Net padangų protektoriaus gylio neturime kuo tikrinti – komisariate nėra prietaisų su galiojančia sertifikavimo patikra. Turime tik vieną dalyką – kuo matuoti tamsintų stiklų skaidrumą. Dėl vadinamų „tiuningų“, neleistino langų tamsinimo kontrolė reikalinga, būtų gerai, kad galėtume drausminti, nes po apžiūros apsikabinėja ir važinėja. Arba, neleidžiama važinėti su amerikietiškais žibintais, bet važinėja, nes dokumentuose automobilis techniškai tvarkingas. Neretai ir žmonės savo transportą ruošia tik techninės apžiūros momentui – užlipdo plastilinu, užklijuoja popieriumi, uždažo. Yra net firmos, kurios nuomoja žibintus, ratus, vaistinėles ir t.t. tik tam, kad žmogus praeitų transporto priemonės techninę apžiūrą. Jei tokiems automobiliams anuliuosime apžiūrą, jų savininkai pradės galvoti. Sakykim, stiklas įskilo ir su tokiu važinėja dvejus metus. Mes tegalime tik įspėti arba nubausti 20-40 litų bauda. Reikia, kad būtų deramai sutvarkytos ir duomenų bazės. Mums jas įvedus mūsų patikros duomenis, apžiūros talonas turėtų nebegalioti. Šiaip tokį įstatymą vertinu pliusu, tik bijau, kad neprasidėtų korupciniai dalykai. Atsirastų rizika, kad nesąžiningi pareigūnai galėtų papildomai uždarbiauti. Jeigu viskas būtų sąžiningai, tai būtų gerai. Neramu ir dėl to, kas mokės už vairuotojo papildomas išlaidas pakartotinei techninei apžiūrai, jei ji patvirtins, jog priemonė tvarkinga, o pasiuntęs policininkas liks neteisiu? Reikės rinkti įrodymus – fotografuoti, filmuoti. Įstatymas užkrautų papildomą funkciją. Gal ji ir reikalinga. Priverstų pasitempti ir techninių apžiūros centrų darbuotojus, kad už apžiūros centro vartų neaptiktume jų nepastebėtų techninių trūkumų. Kiek ir kokios įrangos gausime, tiek įstatymą kiek išgalėdami ir vykdysime“.

Dažnesnė transporto priemonių kontrolė nepakenktų

Romualdas Kepalas, UAB „Utenos techninių apžiūrų centras“ direktorius:

Active Image

„Panašus įstatymas reikalingas. Jei automobilis senas, jo apžiūros kas du metai yra per retos, reikėtų dažniau. Jei eksploatuojama intensyviai, tai ir po pusmečio automobilis gali tapti nesaugus, neatitikti reikalavimų. Daug priklauso nuo vairuotojo, automobilio savininko. Yra daug tokių, kuriems tikrai nereikėtų varyti jokių apžiūrų – automobilius jie prižiūri, puoselėja nuolat. Tokie pirmieji ir į techapžiūras atvažiuoja, tikrinasi, ko be prietaisų, specialios įrangos patys ar servisuose negali padaryti. Matome ir mieste, kad seno modelio automobiliai kartais atrodo kaip nauji, yra gerai prižiūrimi ir sutvarkyti, ko nepasakysi apie kai kuriuos vos 2-3 metus eksploatuojamus. Nemaža dalis transporto priemonių iš viso į technines apžiūras neatvažiuoja, arba buvo daugiau, kaip prieš dvejus metus. Transporto priemones reikia tikrinti nuolat. Aišku, kad dažniausiai tikrinti gali policija. Tik, ar ji patikrins pakabą, kitus, rimtesnius gedimus, jei kelyje neturi sertifikuotos, būtinos įrangos, prietaisų, stendų? Ir ar patrulis yra kompetentingas tikrinti transporto priemonės mazgus ir panašiai, ar turi tam licenciją? Jis gali tik pažiūrėti, ar ne plikos padangos, neišdaužyti, standartus atitinka žibintai, yra vaistinėlė, gesintuvas ir t.t. – nustatyti tik akivaizdžiai matomus trūkumus, keliančius pavojų priemonės vairuotojui ir kitiems. Ir tai ne visada. Kaip jaustųsi ir kokios pasekmės būtų pareigūnui, jei jis anuliuotų techninę apžiūrą už tai, kad dūmija automobilio variklis? Kartais mėlyni dūmai debesimis virsta, bet pamatavus, prietaisai rodo, kad juose kenksmingų, aplinkai pavojingų medžiagų nėra nė pusės leidžiamos normos. Įstatymu neturi būti perlenkiama lazda. Visos naujovės sulaukia pasipriešinimo, nes jos kartais reikalauja kažkokių naujų prietaisų, įrangos, jų įsigijimas ar baudos atsiliepia ir žmonių kišenei, verčia pasitempti, drausmina. Be abejo, kuo kontrolė dažnesnė ir stipresnė, tuo tvarkingesniais taps automobiliai. Tik, mes už kiekvieną, pirmą ar pakartotinę apžiūrą imame pinigus: naudojame elektrą, specialistams reikia mokėti už darbą ir t.t. Kas mokės, atlygins transporto priemonės savininkui jo išlaidas, kitus nuostolius ir žalą, jei pasirodys, kad transporto priemonė techniškai tvarkinga, pakartotinei apžiūrai atsiųsta nepagrįstai? Tokie klausimai kyla žinant Valstybinės kelių transporto inspekcijos patirtį. O nepasitikėti, įtarinėti, mesti šešėlį ant apžiūrų atlikėjų, nėra pagrindo. Dirbame griežtai, kruopščiai ir sąžiningai, trūkumų nepraleidžiame. Beveik pusė iš atvykusių automobilių techninės apžiūros iš pirmo karto nepraeina.

Susiję straipsniai:

Ambicijoms ir interesams kompetencija ne prie ko

Autoriaus nuotraukos

EURO PRESS SERVICE