Ant gero seniūno šunys neloja
2006 m. rugsėjo 23, Šeštadienis

Active ImageŠarūnas PREIKŠAS

Lietuva – tai 60 savivaldybių arba beveik 550 seniūnijų. Jų seniūnai yra pirmoji valdžios pakopa, privalanti pirmoji spręsti gyventojų problemas. Nuo seniūnų darbo labai daug priklauso mūsų gyvenimas, žmonių nuotaika. Apie tai, kas vyksta šalyje, žmonės dažniausiai sprendžia iš to, ką mato savo seniūnijoje, savivaldybėje. Todėl seniūnai nors ir nėra gyventojų renkami, privalo jausti atsakomybę seniūnijos gyventojams, nebijoti priimti ryžtingus sprendimus. O jie teisingiausi, skaidriausi būna tik tada, kai priimami ne vienasmeniškai, o pasitarus su seniūnijos gyventojais.

Valdžios lėšomis nelepinami, beveik visada tuščiomis kišenėmis seniūnai dažnai mažai ką gali padėti atėjusiam žmogui, bet visada privalo išklausyti, išgirsti ir pajusti kuo kvėpuoja jo seniūnijos gyventojas, kokios bėdos jį ir kaimynus slegia. Geras seniūnas nesėdi išpuikęs ir save sureikšminęs kabinete, kad priimtų kartais net dėl biurokratinės prievartos iš anksto priėmimui užsirašiusį kokį bėdžių, bet, būdamas administratorius, psichologas ir pedagogas, pats suka ratus į atokiausias seniūnijos kerteles, puikiai jaučia seniūnijos džiaugsmų ir vargų pulsą. Tokį seniūną gerbia žmonės, pažįsta ir nepuola šunys. Tuo lengva įsitikinti ir Molėtų r. Suginčių seniūnijoje.

Active Image
Kad seniūnui reikia spręsti gausybę įvairiausių klausimų, liudija ir Suginčių „vizitinė kortelė“

„Kiek čia tos seniūnijos – tik 22 tūkst. ha. Šiandien dar turime 108 „gyvus“ kaimus, bet ir juose yra užžėlusių trobesių. Kaimai nyksta ir sensta: per metus seniūnijoje sugintiškių gimsta keliolika, o palaidojame po pusšimtį. Iš 2,5 tūkst. gyventojų apie 600 yra vaikai, gal tūkstantis darbinio amžiaus ir likę pensininkai. Jaunimas vietoje dirbti nenori, vyksta į užsienį, miestus Lietuvoje. Ne ką jiems tegalime ir pasiūlyti. Apie pusantro šimto gamina plastmasines detales televizoriams ir šaldytuvams plastmasės dirbinių ceche, po dvidešimt žmonių dirba Dovainonių paukštyno įkurtoje UAB „Suginčiai“, auginančioje apie 4 tūkst. kiaulių, Vilniuje registruotoje UAB „Atkirta“, statančioje namus, Skudutiškyje esančioje UAB „Rąstinė troba“, gaminančioje namus Norvegijai. Keletas darbuojasi prie Gintaro Žalalio gaterio. Stiprių ūkininkų neturime. Stambiausias yra Artūras Arlauskas, Babilninkų kaime turintis virš 20 karvių. Jį vejasi ir į žemę kabinasi Algis Žukauskas Skudutiškyje. Nedirba tik tie, kurie nenori.

Rajoniniai laikraščiai mirga nuo skelbimų, ieškančių darbininkų ir siūlančių darbą, ne taip kaip Atgimimo pradžioje, kai žmonės darbo ieškojo,- pasakojo Suginčių seniūnijos šeimininkas, nuo 1982 m. apylinkės pirmininku, viršaičiu, vėliau seniūnu dirbantis Jonas Pusvaškis. – Nuolatinio užimtumo nebuvimas gimdo problemą po problemos. Dėl alkoholio vartojimo daugėja probleminių, neperspektyvių šeimų. Dažniausiai tai būna daugiavaikės šeimos, kurių tėvai dirbti nenori ir nemėgsta, gimdo vaikus ir gyvena iš pašalpų. Tokį pat gyvenimo būdą renkasi ir jų vaikai. Pavyzdžiui, iš Alytaus krašto atsikraustė daugiavaikė Jančiauskų šeima. Jų vyresnieji vaikai patys jau sukūrė daugiavaikes šeimas, vaikeliukų nežiūri, su kompanijomis dingsta, mažylius prižiūri ir globoja kaimynai. Yra tokių, kurie už gautus investicinius čekius, kai tereikėjo tik 300 Lt išsipirkti būstą, juos pragėrė, gyvena savivaldybei priklausančiuose butuose, nemoka nei nuomos, nei kitų mokesčių už komunalines paslaugas, vandenį, elektrą. Kenčiame, laukan mesti gaila. Be alkoholio jau vartojami ir kiti kvaišalai. Nors išaiškintų faktų nėra, tačiau ir iš savo bulvių lauko bei pušynėlio paplentėje jau renku primėtytus naudotus švirkštus ir adatas. Laimė, kad po to, kai prieš metus žmona šakėmis nudūrė vyrą, nebėra stambesnių nusikaltimų. Dabar populiariausios smulkios vagystės: dažniausiai „apšvarinami“ negyvenami namai, sodybos. Vieną tokį mėgėją, apšvarinusį gal kokias 18 sodybų, sulaikė. Saulius Šablinskas iš Mėleikiškių kaimo ne tik vogdavo, bet ir supleškino kaimyno klojimą už tai, kad tas jam kažko nedavė. Dalies nusikaltimų Saulius nebūtų padaręs, jei teisėsaugininkai būtų buvę principingesni, kelis kartus nebūtų jo forminę nepakaltinamu ir po trumpų gydymų vėl paleisdavę. Ramiau atsikvėpėme, kai komisija pripažino jį veiksniu ir pakaltinamu, kai jis buvo nuteistas ir izoliuotas nuo visuomenės“.

Active Image
„Vienas seniūnas – lauke ne karys“,- įsitikinęs ilgametis (nuo 1982 m.) Molėtų r. Suginčių krašto šeimininkas, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos viceprezidentas Utenos apskričiai, seniūnas Jonas Pusvaškis

Seniūnas džiaugėsi, kad nereikia vienam rūpintis nusikaltamumo prevencija, gyventojų, ypatingai jaunimo, užimtumu. Pavyzdžiu pateikęs Skudutiškio kaimo bendruomenės, bibliotekos bičiulių klubo ir net projektus rašančios kaimo parduotuvės pardavėjos veiklą, pasakojo kaip seniūnijoje organizuojamos krepšinio varžybos, žvejų šventės, kaip bibliotekos bičiulių klubo iniciatyva ir pastangomis buvo išvalyta ir sutvarkyta visų naudojimui neprivatizuota ežero pakrantės dalis, kaip pardavėja pasirūpino vaikų užimtumu dieną, jų kelionėmis prie jūros ir kitur. Iki „atėjimo į valdžią“ dirbęs fizikos mokytoju, seniūnas dirba naudodamas pedagogikos žinias ir patirtį. Mokėdamas išklausyti, vengdamas asmeniškumų, įžeidinėjimų, bereikalingų rietenų, politikavimo, asmeninių interesų vyravimo, veikdamas kryptingai, stengiasi suburti gyventojus dalykiškai ir racionaliai spręsti viešąsias seniūnijos problemas. „Pedagogas ir seniūnas turi vieną bendrą ypatybę – ką jis daro, daro ne dėl savęs.

Pedagogika moko išgirsti, išklausyti kitus, palaikyti kultūros lygį, jaučiant gyvenimo pulsą pačiam tobulėti. Vienas seniūnas – lauke ne karys. Reikia dirbti kartu su gyventojais, nekonfliktuoti su jais. Esu Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos viceprezidentas Utenos apskričiai. Kartu su kolegomis asociacijoje siekiame, kad seniūnai nebūtų veliami į politiką, galėtų dirbti tiesioginį savo darbą seniūnijos gyventojų labui. Vienam seniūnui sunku nuspręsti kurį kaimo keliuką tvarkyti pirmiau, kurie gali palaukti arba kur pirmiau iškasti griovį vandens nutekėjimui. Gyventojai vietose geriau mato ir žino padėtį. Kad nebūtų nereikalingų aistrų, nepagrįstų apkalbų dėl seniūno priimtų sprendimų, asociacijoje parengėme pasiūlymus naujai savivaldos įstatymo redakcijai. Siūlome įteisinti seniūnijų tarybas. Madinga kalbėti apie kaimo bendruomenes, tačiau jos atstovauja tik grupes žmonių, o ne visus seniūnijos gyventojus. Norime, kad nuo kokių 250 žmonių būtų po vieną atstovą. Jie sudarytų tarybą ir dirbtų visuomeniniais pagrindais kaip patariamoji institucija. Gerai žinodami padėtį vietose, jie padėtų ir patartų seniūnui priimti racionaliausius sprendimus. Būtų geresnis demokratijos pasireiškimas, žmogaus balsas per tarybas labiau įtakotų savivaldybės sprendimus. Kad tokios tarybos gali būti, įstatymas numato jau gal kokius septynerius metus. Tačiau savivaldybės jų nenori, nors ir kalba, kad gražu bendruomenės... Atlikę apklausą sužinojome, kad iš 550 seniūnijų tokias tarybas turi tik septynios... Iš 60 savivaldybių tokių tarybų rinkimų tvarką, įstatus per tiek metų šalyje tesugebėjo parengti ir patvirtinti tik 24 savivaldybės. Molėtų r. savivaldybė tai padarė tik praėjusią savaitę. Nemanau, kad būtų geriau, jei seniūnai irgi būtų renkami. Seniūnai yra valdžios atstovai. Jei jie būtų renkami ir atstovautų žmonėms, jie būtų „neįgalūs“, tuščiomis kišenėmis nieko negalėtų padaryti, nes pinigus seniūnijoms duoda valdžia. Esamą demokratijos stoką padengtų seniūnijos gyventojų tarybos. Jei jos dirbtų normaliai, netaptų „balaganu“, būtų lengviau ir seniūnui, ir seniūnijos gyventojams. Tik bendrai dirbdami galime tikėtis geriausių rezultatų“,- neabejoja Jonas Pusvaškis.