Gimstame be instrukcijų. Gal jas sukurkime ir naudokimės?
2006 m. lapkričio 06, Pirmadienis

Active ImageŠarūnas Preikšas

Nežinia, ar pamąstymai apie žmonių skirtumus ir įvairovę, ar begalinis noras padidinti mūsų ir ateities kartų sugebėjimus lėmė, kad, lankydamasi geriausiose užsienio šalių mokyklose, Molėtų rajono Alantos vidurinės mokyklos direktorė Dalia Skebienė „užsirovė" ir susidomėjo pamokomis, kuriose mokiniai mokomi, kaip greičiau ir lengviau įsisavinti žinias, jas išsaugoti ir atkurti.

Lietuvos mokyklose tai nebuvo praktikuojama. Išstudijavusi įvairių šalių tokio mokymo tikslus, mokymo metodiką, direktorė ryžosi pirmoji šalyje įdiegti analogiškas pamokas savo vadovaujamoje mokykloje. Taip gimė Alantos vidurinės mokyklos projektas „Mokome mokytis". Buvo verčiama iš Vokietijos ir Olandijos atsivežta medžiaga, kuriama mokymo metodika ir planai, konsultuojamasi su psichologais. Jau parengta temos „Mano mokymosi stilius", „Namų darbai", medžiaga pokalbiams su tėvais susirinkimuose „Koks vaikas gali sėkmingai mokytis?". Šiemetiniai Alantos mokyklos penktokai yra pirmieji Lietuvos mokiniai, mokomi mokytis. Projekto tikslas - paskatinti, inicijuoti savarankišką mokymąsi, padėti mokiniams atrasti ir išsiugdyti savo mokymosi metodus. Išmokti mokytis - vadinasi, žinoti, ką turime daryti, kad gautume reikiamų žinių. Mokiniai išmoksta pasirinkti savo mokymosi stilių, ugdo gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas, didina pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, nusiteikimą imtis atsakomybės, nuostatą ir gebėjimą mokytis, tobulėti visą gyvenimą.

Active Image
Alantos vidurinės mokyklos direktorė Dalia Skebienė

Įgyvendindami projektą tobulėja ir mokytojai. Jie įgyja žinių apie mokinių santykius su mokomąja medžiaga, mokosi įvertinti mokinių mokymosi stilių, gauna žinių apie tikslingą namų darbų planavimą ir atlikimą, gauna atsakymus į klausimus: kaip sužadinti ir palaikyti vaikų norą mokytis, kaip padėti mokytis kiekvienam individualiai.

„Mokome mokytis" pamokų metu vykdomi žalingų įpročių prevencijos elementai. Aiškinant, kaip žalingi įpročiai kenkia atminčiai, susikaupti ir kt., diegiami sveikos gyvensenos įgūdžiai.

- Informacijos srautai milžiniški, mokinių mokymo krūviai didžiuliai, mokymo programų reikalavimai 21 amžiaus, o mokymo metodika, deja, -19 amžiaus, - sakė Alantos vidurinės mokyklos direktorė Dalia Skebienė. -Kasdien matau gausybę problemų vaikams atliekant namų darbų užduotis, įsisavinant pamokose jiems pateikiamas žinias. Ar įmanoma likti ramiam ir abejingam, matant dideles ir dažnai mažai vaisingas mokinių pastangas kapanojantis žinių jūroje? Ar gali nekilti noras jiems padėti, patarti? Kad protingai ir teisingai patartume, ir mes, mokytojai, turime nuolat mokytis ir tobulėti.