Top Logo ALUNTA
TITULINIS
MENIU
TITULINIS
NAUJIENOS
MEDŽIOKLĖ
STRAIPSNIAI
SPAUDOJE
KAIMAS
GALERIJA
PAIEŠKA
NUORODOS
Orų prognozė
Naujienos trumpai
mod_dbrss2 AJAX RSS Reader poweredbysimplepie
... Širdingai dėkui Viešpačiui! Spausdinti
2017 m. sausio 18, Trečiadienis

AActive Imagerkivyskupas Teofilius Matulionis yra sakęs: „Kai pamanai, koks geras ir gailestingas yra Viešpats: savuosius suranda miškuose, tundrose, vidurnaktį. Gerai sutvarkė Apvaizda, kad ir mus – brolius kunigus – atsiuntė ten, kur tikintieji. Kur avys – ten ir ganytojai.“

     Dievo tarnas T. Matulionis buvo nuolat persekiojamas, patyrė įvairių represijų,  pasitikėjo Dievu. Tai gyvo krikščioniško tikėjimo pavyzdys kiekvienam. Dievo tarnui ypatingai artima buvo malda į Švč. Jėzaus Širdį, pamaldumas Švč. M. Marijai. Stiprybės jis sėmėsi adoruodamas Švč. Sakramentą.

Jo kančios mastas yra platus, ir dėl to jam poetas Vytautas Mačernis paskyrė gilius poetinius posmus:

Būk, gyvenime, man neteisingas,
Būk versmė patyrimų karčių
Ir sunkių pralaimėjimų ringas,
Iš kurio grįžčiau pilnas žaizdų,-
Bet būk didelis ir vienkartinis,
Pažymėtas didžiųjų kančių-
Skausmo platumos- mano tėvynė:
Jas išplėsk begalybėn, meldžiu.

Active Image

Didžiuojamės, kad Aluntos parapijos žemė išaugino  Garbingąjį Teofilių Matulionį...

Mūsų parapijoje gyvena gerbiamas Jonas Matelionis su žmona Vitalija. Jo tėvas -Jonas Matelionis - tikras vyskupo Teofiliaus Matulionio pusbrolis. (Jų tėvai Jurgis ir Adomas buvo broliai).

        J. Matelionis pasakojo, kad tėčiui teko svečiuotis pas vyskupą Teofilių, kai jis gyveno Šeduvoje. Dėdė perspėjo nelankyti, nes jo gyvenamas namas sekamas, bijojo,  kad galime turėti nemalonumų.

 

Active Image

Šioje šeimoje branginamas  Vyskupo atminimas. Tai liudija didelis, senuose rėmuose tebekabantis, vyskupo Teofiliaus portretas.

Active Image

Vyskupo Teofiliaus iš Švento Sosto parvežtas palaiminimas savo pusbrolio Jono šeimai į Žibėčius.

Tai neįkainojamas turtas - sako ponas Jonas,  pritariant žmonai Vitalijai.

          Tikime, kad Garbingasis T. Matulionis laimins šiuos mielus žmones Kazlų kaime, jų vaikus, namus, parapijiečius, piligrimus ir visą Lietuvą

(Carito vadovė Dalia Sabalinkienė )

 

 
< Peržiūrėti   Kitas >
KLAUSIMAS
Ar dalyvaujate labdaros akcijose?
 
SKELBIMAI

Active ImageMolėtų rajono Alantos senelių globos namai kviečia aplankyti naujai sukurtą interneto svetainę.

 

 
Radijas internete

Copyright vEsti24
GALERIJA
REKLAMA
Ugnies_šokis