Top Logo ALUNTA
TITULINIS arrow STRAIPSNIAI arrow Alantoje atsiskleidė švietimo žiedas
MENIU
TITULINIS
NAUJIENOS
MEDŽIOKLĖ
STRAIPSNIAI
SPAUDOJE
KAIMAS
GALERIJA
PAIEŠKA
NUORODOS
Orų prognozė
Naujienos trumpai
mod_dbrss2 AJAX RSS Reader poweredbysimplepie
Alantoje atsiskleidė švietimo žiedas Spausdinti
2012 m. birželio 27, Trečiadienis

Active ImageŠarūnas PREIKŠAS

Palangių darželiuose žydintys bijūnai, kitų gėlių žiedai savo spalvomis traukia žvilgsnį. Tačiau ketvirtadienį ir penktadienį jis lipo prie kito – Lietuvos švietimo žiedo. Jis išsiskleidė ir atsiskleidė Alantos technologijos ir verslo mokyklos (TVM) salėje.

Biteles nektaras, ministrus, politikus žmonių susibūrimai traukia

Į seminarą „Švietimo aktualijos: indėlis, procesai, rezultatas“ iš visos Lietuvos susirinko savivaldybių švietimo skyrių vadovai, švietimo sritį kuruojantys ekonomistai, švietimo įstaigų direktoriai ir vedėjai. Net pats švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, kaip bitelė prie bijūno, rado laiko atlėkti ir pasveikinti susirinkusius. Ir kaip neatlėks, kai viename būryje apie porą šimtų potencialių rinkėjų susirinko, kaip nepasveikins, gvildenant aktualias problemas, dalykiško tono, kito gero nepalinkės. Tik ne dėl gražių ministro, Molėtų savivaldybės vicemero Henriko Ivicko ar TVM šeimininkų sveikinimų iš toliausių šalies kraštelių žmonės suvažiavo. Visus atginė rūpestis ir nerimas dėl ateities, troškimas diskusijose rasti, kaip iš dėl nevykusių, švietimą Lietuvoje smaugiančių sprendimų sukauptos karčios patirties sukurti gerus sprendimus, išgyvendinti ar bent sumažinti slegiančias problemas, palengvinti savo, mokytojų, kitų švietimo darbuotojų bei jų auklėtinių dalią.

Active Image
Lietuvos švietimo žiedas dirbo susikaupęs, sklandžiai ir produktyviai

Active Image

Švietimo strategijos, reformų kūrėjui parūpo žemdirbystės plonybės

Ne į sovietmetį primenančią „politvalandėlę“ gražių žodžių, išvedžiojimų, panegirikos, ką nuveikė, ko sieks ir pažadų, ką pasieks, jeigu... pasiklausyti tris dienas anksčiau, pirmadienį rinkosi ir kitų žmonių būriai. Molėtų krašto žemdirbiai, seniūnai, bendruomenių atstovai bei savivaldybės administracijos darbuotojai buvo suburti susitikimams su žemės ūkio ministru Kaziu Starkevičiumi. Ministras bei solidi žemės ūkio šakos bei ją įtakojančių agentūrų, tarnybų, departamentų direktorių, patarėjų palyda buvo kompetentinga kvalifikuotai ir detaliai gvildenti žemdirbiams aktualias problemas, išsamiai ir motyvuotai atsakyti į jų pateiktus klausimus. Tačiau iki to susirinkusiems teko palaukti. Pirmiausiai jie turėjo išklausyti rajono mero Stasio Žvinio kalbos apie Molėtų rajoną bei kaip jame įgyvendinama „valstybės politika žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse“. Iš toli, nuo esamos ir būsimos bendrosios žemės ūkio politikos, kaip ją keis, pradėjo ir ministras K. Starkevičius. „Ko norėti – rinkimai artėja. Į teminį, žemės ūkiui skirtą renginį pagvildenti žemdirbystės plonybių, apie „ūkį ir bites“ padiskutuoti net Seimo narys Valentinas Stundys atvyko. Jis juk ne žemės ūkio, o švietimo srities specialistas, Lietuvos švietimo strategijos, reformų kūrėjas ir bendraautorius...“, - laukdami, kol politikai išsakys, ką norėję, ir bus prieita prie rūpimų, norimų išgirsti dalykų bei atsakymų, neitin džiugiai šurmuliavo atokiau kalbėjusiųjų buvę žemdirbiai, kiti sodiečiai.

Active Image
Gražių žodžių, sveikimų bei linkėjimų kolegoms ministras Gintaras Steponavičius nešykštėjo

Seminaro temą padiktavo nevykę sprendimai

Švietimo žiedui seminaro tematiką padiktavo gyvenimas, prasidėjęs gruodžio mėnesį. Pasitvirtino Barry Lepatner išmintingas pastebėjimas: „Geri sprendimai atsiranda iš patirties, o patirtis atsiranda iš blogų sprendimų“. Vyriausybės priimti sprendimai ir metodikos pakeitimai pasakė, jog ir taip varganoje švietimo sistemoje reikia dar labiau taupyti pinigus. Kita, nerimą ir rūpestį kelianti tema – mokytojų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos. Pirmoji pasirodė pernai birželį, o jau gruodį pateikta pataisyta jos redakcija. Neramu ir dėl artėjančio mokyklų tinklo pertvarkymo, ir dėl valstybės švietimo strategijos svarstymų. Gruodžio mėnesį prasidėjo ir švietimo darbuotojų profesinių sąjungų bruzdėjimai, (nesusi)kalbėjimai su Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) apie tai, kas laukia ateityje. Atsirado darbo grupės, kurios kalbėjosi su socialiniais partneriais, bandė ieškoti protingesnių, racionalesnių sprendimų. Kad nebūtų tuščias būrimas iš kavos tirščių, tarpusavyje nesusitarę, Valstybės kontrolė atliko auditą, o ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos (ŠKRP) departamentas, bemaž pirmą kartą atliko didesnę ir išsamesnę finansinę analizę daugiau galvodamas apie ugdymą ir apie vaiką, kad žinotų, kur ką reikia gelbėti ir ką daryti, žiūrėjo, kodėl mokykloms tikrai trūksta pinigų.

Ieško, kaip iš blogų sprendimų padaryti gerus

„Po pirmųjų ženklų, kada pamatėme, kad su pinigais bus kažkas blogai, pirmą kartą to paties formato kontingentas buvo susirinkęs Kėdainiuose kovo 1 dieną. Pabandėme dalintis geriausiomis patirtimis, kol buvo laikas, pergalvoti, ir patiems suvaldyti situacijas“, - kaip mokinys gerai išmoktą pamoką, sklandžiai dėstė ŠKRP departamento direktorius Aidas Aldakauskas. Pasak jo, toliau vyko didieji darbai, kurie galėjo įsipinti į nutarimus, padedančius savivaldybėms atsitiesti dėl galimai būsimų liūdnų finansavimo perspektyvų. Pastangos nebuvo bevaisės. Vyriausybė balandžio 25 d. nutarimu šiek tiek sušvelnino finansinę situaciją nuo rugsėjo 1 d. Diskutuota ir dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos, ir dėl mokytojų atlyginimų. Tobulinimosi koncepcija patvirtinta gegužės pradžioje, o birželio 7 d. pristatyta mokinio krepšelio nauja vizija. Tuo pačiu metu, kai vyko seminaras Alantoje, paskelbtas ir ministro įsakymo projektas dėl pasiektų susitarimų dėl darbo apmokėjimo aprašo. Mokytojai nerimauja, laukia, kuo viskas baigsis. Pastabos, analizės dėl mokinio krepšelio metodikos, kažkokių netolygumų pradėjo verstis į konkrečias mintis, idėjas, kaip galbūt reikėtų ateityje tą metodiką taisyti. „Visą laiką tikėjau susitarimais. Svarbiausia, kad žinotume, kas ir dėl ko turi susitarti, ir sudarytume jiems galimybes tartis. Jeigu „iš viršaus“ viskas yra reglamentuota iki skaičiukų, kas, kur ir kiek, lengva gauti „iš apačios“ signalą „O štai mums ir trūksta...“. Turi būti galimybė susitarti, kad gyvename iš to, ką turime ir, pasirodo, išgyvename ir padarome produktą“, - optimistiškai kalbėjo ir šypsojosi ŠKRP departamento direktorius.

Active Image
Seminarui vadovavo optimizmo nestokojantis ŠMM ŠKRP departamento direktorius Aidas Aldakauskas

Ką žino visi, žino ir ministras

„Dalis temų, kurios numatytos darbotvarkėje, laukia sutarimo ir sprendimų. Džiaugiuosi, kad gausiai susirinkote, linkiu dalykiško tono viso seminaro metu. Tikiuosi, jog Alantoje, gražioje, lietuviškoje aplinkoje abi seminaro dienos neprailgs“, - pasveikinęs seminaro dalyvius, linkėjo ŠMM ministras G. Steponavičius. Prieš išvykdamas, ministras seminaro dalyviams trumpai pristatė šalies švietimo sistemoje susiklosčiusią, džiugesio bei pasididžiavimo nekeliančią situaciją, vardijo visiems žinomus, liūdnus dalykus: apgailėtiną ekonominę situaciją, vaikų ir mokyklų skaičiaus mažėjimą bei dėl to kylančias problemas. Paminėti ir džiugesni dalykai. Pavyzdžiui, ministras akcentavo, jog nuo kitų mokslo metų švietimo įstaigose vyks privalomos švietimo dokumentacijos mažinimo banga. Mokyklos ir savivaldybės turi žinoti, kad daugiau laiko bus skiriama ugdymo procesams, o ne formaliai ir gražiai įpakuotiems dalykams. Ministras kalbėjo dalykiškai, bet kartais buvo galima pasijusti ne seminare, o tarsi kokiame rinkiminiame agitaciniame renginyje. Aidėjo „Turėsiu pokalbius, tarsiuosi su Premjeru, finansų ministre“, „Sieksiu to ar ano“, „Net ir sunkmečiu ministerija pasiekė, valdančioji dauguma atstovėjo“...

Dirbo dėmesingai, sklandžiai ir produktyviai

Ministrui išvykus, „vežimą perėmė“ ŠKRP departamento direktorius Aidas Aldakauskas ir seminaras įsivažiavo. Pirmąją dieną daugiausiai kalbėta apie pinigus – lėšų planavimą bei paskirstymą, naudojimą, apie nuo rugsėjo pirmos būsimus pasikeitimus. Neišvengta kalbų apie darbo santykius, įvairius teisinius niuansus. Jų pagvildenimui pasitelkti profesionalūs vienos advokatų profesinės bendrijos teisininkai. Antros dienos temos buvo kiek linksmesnės. Nuo pinigų pereita prie to, ką, kaip už juos galėtų padaryti ir kiek valstybė tam skiria dėmesio. Kalbėta apie tai, kurioje vietoje šalia pinigų yra mokinys, pamoka, kaip procesas, mokytojas, kaip pamokos organizatorius. Kalbėta apie santykius tarp mokytojų, mokinių ir mokytojų, administravimą, galimybes tobulinti ugdymą. „Reikia kalbėtis. Todėl į seminarą pakviesti ne tik švietimo padalinių vedėjai ar kiti atsakingi asmenys, bet ir žmonės, betarpiškai susiję su finansiniais dalykais – ekonomistai, kiti, kurie turi suvaldyti situaciją pačiose mokyklose. Apklausa po Kėdainių seminaro parodė, kad tokio bendravimo mums reikia“, - tikino A. Aldakauskas. Bendravimas, bendradarbiavimas vyko ne tik klausant išmanančiųjų oratorių pranešimus, bet ir diskusijų, konsultacijų forma, darbu mažesnėse grupėse. Abi seminaro dienos išnaudotas produktyviai ir kiekvienam dalyviui naudingai.

Active Image
„Seminare išgirstos mintys, idėjos pravers ir mūsų darbe bei gyvenime“, - šypsojosi seminaro vietos šeimininkas, Alantos TVM direktorius Vladas Pusvaškis

Seminaras naudingas ir dalyvius priėmusiems šeimininkams

„Smagu, kad seminarui buvo pasirinkta mūsų mokykla, jos bazėje sprendžiami nauji ir ypatingai aktualūs klausimai. Daug naujų idėjų, kurias reikia generuoti švietimiečių tarpe. Susirinkęs kontingentas kaip tik ir yra tas potencialas, kuris ir turi atnešti naujoves į savivaldybes. Mūsų tikslas - užtikrinti sąlygas, kad žmonės būtų darbingi, būdami kaimo aplinkoje galėtų ne tik dirbti, bet ir pailsėti, atsipūsti geroje, sveikoje ir gražioje aplinkoje“, - šypsojosi Alantos TVM direktorius Vladas Pusvaškis. Jis sutiko, kad seminare išgirstos mintys, idėjos pravers ir TVM: - „Be abejo. Pravers ir mūsų darbe, ir gyvenime. Turėsime kuo vadovautis. Nors vykdome profesinį mokymą, bet bendrasis švietimas taip pat yra mūsų duona. Seminaras ir mums naudingas“.

Autoriaus nuotraukos

EURO PRESS SERVICE

 

 
< Peržiūrėti   Kitas >
KLAUSIMAS
Ar dalyvaujate labdaros akcijose?
 
SKELBIMAI

Active ImageMolėtų rajono Alantos senelių globos namai kviečia aplankyti naujai sukurtą interneto svetainę.

 

 
Radijas internete

Copyright vEsti24
GALERIJA
REKLAMA
VESTUVES